Seznam registrovaných - List of registred

Podnik - Competition:
Název podniku - Competition name: Memoriál Jindry Ekarta
Místo - Place: Kyčerka , 18. 03. 2023

Kategorie - Category:

Počet - Number: 40

Poř. - Pos.St.č. - St.N.Jméno - Name Národ. - Nat.LicenceTeamKategorie - Category