Seznam registrovaných - List of registred

Podnik - Competition:
Název podniku - Competition name: Chalupa cup
Místo - Place: Dalečín , 23. 04. 2023

Kategorie - Category:

Počet - Number: 3

Poř. - Pos.St.č. - St.N.Jezdec - DriverNárod. - Nat.Motocykl - MotocycleTeamKategorie - Category