Přihláška - Registration form:

Podnik - Competition:
Název podniku - Competition name: MMČR endurosprint
Místo - Place: Úterý , 22. - 23. 04. 2023


Kategorie - Category:
*
Team:
Účastník - Competitor:
*
*
*
*
*
*
Motocykl 1 - Motocycle 1:
*
Poznámka - Remark:

Souhlasim s propozicemi a s využitím osobních údajů pro potřeby pořadatele.
I agree with the propositions and with the use of personal data for the organizer's needs.