Přihláška - Registration form:

Podnik - Competition:
Název podniku - Competition name: Chalupa cup
Místo - Place: Karlín , 08. 04. 2023


Rychlé přihlášení - Quick registration:

Načte údaje z předchozí přihlásky
Odešle na Váš email kód zadaný v předchozí přihlášce popř. kód bude vytvořen
Můžete upravit nebo odstranit přihlášku vybraného podniku


Kategorie - Category:
*
Team:
Účastník - Competitor:
*
*
*
*
*
*
Motocykl 1 - Motocycle 1:
*
Poznámka - Remark:
Vložte Kód pro příští rychlé příhlášení - Input Code for next login

Souhlasim s propozicemi a s využitím osobních údajů pro potřeby pořadatele.
I agree with the propositions and with the use of personal data for the organizer's needs.