Přihláška - Registration form:

Podnik - Competition:
Název podniku - Competition name: Chalupa cup
Místo - Place: Dalečín , 24. 09. 2023
Termín pro přihlášení - deadline for registration 23.09.2023 18:00

Termín pro přihlášení vypršel - Deadline for registration has expired