SMS Jižní čechy 2018
Kluky , 06. 10. 2018
Výsledky / Results
65 + 85 ccm (pdf)
hobby mx 1 + mx 2 (pdf)
mx 2 + mx 1 (pdf)
serial 65 + 85 ccm (pdf)
serial 65 ccm (pdf)
serial hobby mx 1 (pdf)
serial hobby mx 2 (pdf)
serial mx 1 (pdf)
serial mx 2 (pdf)
serial veteran 50+60 (pdf)
serial veteran 60+ (pdf)
serial veteran absolutne (pdf)
veteran (pdf)