ME veteránù
Pacov , 15. 09. 2018
Výsledky
drclasstřída30+ (pdf)
drclasstřída50+ (pdf)
drclasstřída60+ (pdf)
drclasstřída66+ (pdf)
drclasstřída72+ (pdf)
first_leg_30_casy (pdf)
first_leg_30_prujezdy (pdf)
first_leg_60_casy (pdf)
first_leg_60_prujezdy (pdf)
first_leg_66_casy (pdf)
first_leg_66_prujezdy (pdf)
first_leg_72_casy (pdf)
first_leg_72_prujezdy (pdf)
first_training_30_casy (pdf)
first_training_50_casy (pdf)
first_training_60_casy (pdf)
first_training_66_casy (pdf)
first_training_72_casy (pdf)
firstleg_30+ (pdf)
firstleg_60+ (pdf)
firstleg_66+ (pdf)
firstleg_72+ (pdf)
firsttraining_30+ (pdf)
firsttraining_50+ (pdf)
firsttraining_60+ (pdf)
firsttraining_66+ (pdf)
firsttraining_72+ (pdf)
list_30+ (pdf)
list_50+ (pdf)
list_60+ (pdf)
list_66+ (pdf)
list_72+ (pdf)
second_leg_30_casy (pdf)
second_leg_30_prujezdy (pdf)
second_leg_50_casy (pdf)
second_leg_50_prujezdy (pdf)
second_leg_60_casy (pdf)
second_leg_60_prujezdy (pdf)
second_leg_66_casy (pdf)
second_leg_66_prujezdy (pdf)
second_leg_72_casy (pdf)
second_leg_72_prujezdy (pdf)
second_training_30_casy (pdf)
second_training_50_casy (pdf)
second_training_60_casy (pdf)
second_training_66_casy (pdf)
second_training_72_casy (pdf)
secondleg_50+ (pdf)
secondleg_60+ (pdf)
secondleg_66+ (pdf)
secondleg_72+ (pdf)
secondtraining_30+ (pdf)
secondtraining_50+ (pdf)
secondtraining_60+ (pdf)
secondtraining_66+ (pdf)
secondtraining_72+ (pdf)
secongleg_30+ (pdf)