Přihláška - Registration form:

Podnik - Competition:
Název podniku - Competition name: MČR Downhill 2023
Místo - Place: Klínovec , 09. 07. 2023
Termín pro přihlášení - deadline for registration 06.07.2023 22:00

Termín pro přihlášení vypršel - Deadline for registration has expired