Přihláška - Registration form:

Podnik - Competition:
Název podniku - Competition name: Downhill
Místo - Place: Jasenská dolina , 07. 05. 2023
Termín pro přihlášení - deadline for registration 04.05.2023 22:00

Termín pro přihlášení vypršel - Deadline for registration has expired