Přihláška - Registration form:

Podnik - Competition:
Název podniku - Competition name: CZECH DH Top OnTrail Cup
Místo - Place: Klínovec , 18. 08. 2024
Termín pro přihlášení - deadline for registration 15.08.2024 22:00

Kategorie - Category:
Team:
Účastník - Competitor:
*
*
*
* (DD.MM.RRRR)
*
*
Poznámka:

Souhlasim s propozicemi a s využitím osobních údajů pro potřeby pořadatele.
I agree with the propositions and with the use of personal data for the organizer's needs.