Přihláška - Registration form:

Podnik - Competition:
Název podniku - Competition name: Poland Enduro Cross Series
Místo - Place: Karviná , 28. 07. 2024
Termín pro přihlášení - deadline for registration 22.07.2024 17:00

Kategorie - Category:
*
Team:
Účastník - Competitor:
*
*
*
*
*
*
Motocykl 1 - Motocycle 1:
*
Poznámka - Remark:

Souhlasim s propozicemi a s využitím osobních údajů pro potřeby pořadatele.
I agree with the propositions and with the use of personal data for the organizer's needs.